Archivo del sitio

Metodologia funcionament subcomissió “Politiques de Drogues y Sostenibilitat”

– Establir les discussions del grup en la llista de correu de GoogleGroups
– 48hs abans de cada assemblea tancar les discussions de la setmana, els e-mails que posteriors a les 48 h es discutiran a l’assemblea de la setmana següent
– Un membre de la subcomissió s’encarrega d’elaborar un document amb els punts bàsics que es tracten a la llista de correu i els enviarà a la llista 24 hs abans de l’assemblea perquè se sotmetin a votació
– Les assemblees s’utilitzaran fonamentalment per votar els punts tractats en les discussions de la llista de correu sense excloure que, una vegada votades, s’obri un torn de paraula per discutir qualsevol aspecte que qualsevol membre de l’assemblea li interessi tractar. El primer punt del dia de cada assemblea serà votar els debats i propostes aparegudes a la llista de correu.
– Cada aspecte, proposta, proposta d’acció, reflexió, etc., consensuada en l’assemblea es penjarà al bloc del grup (www.politicasdedrogasysostenibilidad.wordpress.com)
– S’ha d’efectuar una acta de cada reunió.
– Cada assemblea tindrà un facilitador que serà elegit en el moment que comenci (idem acta)
– S’han de designar portaveus, així com a interlocutors amb altres subasambleas (càrrecs temporals).
– Els resultats de cada decisió es realitzaran per consens. Si no hi ha consens, aquest punt es deixarà “reposar” durant la setmana a la llista de GoogleGroups, per a la seva discussió.

Anuncios